CD Profil  služi kao podkonstrukcija gips-karton sistemaCD PROFIL
Primena: služi kao podkonstrukcija gips-karton sistema
Vrste: 60x27x3000,4000mm
Pakovanje: 36 I 48m

CW Profil  služi kao podkonstrukcija za brzomontirajuće pregradne zidoveCW PROFIL
Primena: služi kao podkonstrukcija za brzomontirajuće pregradne zidove
Vrste: 50x50xL , 75x50xL , 100x50xLmm
Pakovanje: telefon

Anker visilica sa oprugom služi kao visilica za spuštene gips-karton plafoneANKER VISILICA SA OPRUGOM
Primena: služi kao visilica za spuštene gips-karton plafone
Vrste:
Pakovanje:100kom

DISTANCER Primena: služi kao direktan držač metalne podkonstrukcijeDISTANCER
Primena: služi kao direktan držač metalne podkonstrukcije
Vrste: 75,125mm
Pakovanje:100kom

KRSTASTA SPOJNICA Primena: služi za spajanje konstrukcije u dva nivoaKRSTASTA SPOJNICA
Primena: služi za spajanje konstrukcije u dva nivoa
Vrste: 
Pakovanje:100kom

ŽICA SA UŠICOM Primena: služi kao nosač metalne podkonstrukcijeŽICA SA UŠICOM
Primena: služi kao nosač metalne podkonstrukcije
Vrste: 25,50,100,200mm
Pakovanje:100kom

PVC LUČNI PROFIL Primena: služi za zaštitu ivica lučnih svodovaPVC LUČNI PROFIL
Primena: služi za zaštitu ivica lučnih svodova
Vrste: 20x20x2500mm
Pakovanje: 50m

VIJAK ZA GIPSKARTON PLOČE Primena: služi kao pričvršćivanje GK pločaVIJAK ZA GIPSKARTON PLOČE
Primena: služi kao pričvršćivanje GK ploča
Vrste: 3,5*25,35,45,55…mm
Pakovanje: 1000kom

STAKLENI VOAL Primena: služi za armiranje spojeva gipskarton plocaSTAKLENI VOAL
Primena: služi za armiranje spojeva gipskarton ploca
Vrste: 25m
Pakovanje: 60kom

UD Profil  služi kao opšivni profil gips-karton sistemaUD PROFIL
Primena: služi kao opšivni profil gips-karton sistema 
Vrste: 28x27x3000,4000mm
Pakovanje: 54m

UW Profil  služi kao opšivni profil gips-karton sistemaUW PROFIL
Primena: služi kao opšivni profil gips-karton sistema
Vrste: 50x50xL , 75x50xL , 100x50xLmm
Pakovanje: telefon

ANKER SIDRO Primena: služi kao visilica za drvenu ANKER SIDRO
Primena: služi kao visilica za drvenu konstrukciju
Vrste: 120,170mm
Pakovanje:100kom

NASTAVAK CD PROFILA Primena: služi za spajanje CD profilaNASTAVAK CD PROFILA
Primena: služi za spajanje CD profila
Vrste: 
Pakovanje:100kom

DUPLA FEDER OPRUGA Primena: služi kao osigurač kod nivelisanja spuštenih plafonaDUPLA FEDER OPRUGA
Primena: služi kao osigurač kod nivelisanja spuštenih plafona
Vrste: 
Pakovanje:100kom

ALU ZAŠTITNI PROFIL Primena: služi za zaštitu ivica od mehaničkih ostecenjaALU ZAŠTITNI PROFIL
Primena: služi za zaštitu ivica od mehaničkih oštećenja
Vrste: 20x20x2500mm
Pakovanje: 125m

UKUCAVAJUĆI TIPL SA ŠRAFOM Primena: služi za pričvršćivanje U profilaUKUCAVAJUĆI TIPL SA ŠRAFOM
Primena: služi za pričvršćivanje U profila
Vrste: 6x40,6x60,8x80,8x100….
Pakovanje: 100kom

BANDAŽ TRAKA Primena: služi za armiranje spojeva gipskarton pločaBANDAŽ TRAKA
Primena: služi za armiranje spojeva gipskarton ploča
Vrste: 20 I 90m
Pakovanje: 72 I 24kom

Serbian (Latin)English (United Kingdom)