There are no translations available.

MAŠINSKO MALTERISANJE

Ovaj sistem podrazumeva malterisanje pomoću adekvatnih mašina koristeći odgovarajuću vrstu pripremljenih maltera

(cementno-krečni, krečno-cementni, gipsani)  u džakovima kao i u rinfuzu-silosima. Pored gotovih maltera u sistem malterisanja ubrajamo i neophodne visoko pocinkovane profile za zaštitu ivica i kontrolu nanosa maltera.

Serbian (Latin)English (United Kingdom)